O firmie - Biuro Rachunkowe Owczarzy Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji, lojalności i obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności.


Specjalizujemy się w pełnej i w uproszczonej księgowości. Zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oferujemy obsługę kadrowo- płacową. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.