Biuro rachunkowe Rybnik,

oferujemy kompleksowe usługi księgowe i podatkowe na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw!

O nas

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w mieście Rybnik oferuje kompleksowe usługi księgowe i podatkowe na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco obserwujemy zmiany zachodzące w prawie rachunkowo-podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności.


Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz godnie reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.


Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości, wdrażamy zakładowy plan kont oraz rozliczamy dotacje unijne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej i wyboru najkorzystniejszej formy prawnej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Dlaczego my?


  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
  • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Sprawozdania finansowe
  • Sprawozdania statystyczne
  • Opracowanie polityki rachunkowości
  • Wdrażanie zakładowego planu kont